Workshop "The Troyan Women"by Euripides with Nikos Goudanakis

20 ago 10:00 - 28 ago 09:00 20 ago 10:00 - 28 ago 09:00 - Tramonti di Sopra Tramonti di Sopra
Tramonti di Sopra Tramonti di Sopra
WORKSHOP THE TROJAN WOMEN BY EURIPIDES from 20th to 27th August 2017 From 20th to 27th August the Greek director and teacher Nikos Goudanakis will carry out an international...   Maggiori info


© 2017 Evenow